ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (Γ.Σ.):


ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:


ΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΕΚΛΟΓΗΣ   ΝΕΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ   ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

   Σας  γνωρίζουμε ότι στις 05-10-2009 διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης των νέων οργάνων
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 1ου και 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΊΟΥ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
   Την 21-11-2006 το Νέο Δ.Σ. συνήλθε σε σώμα και ορίσθηκε η νέα σύστασή του:

ΜΑΚΑΒΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου                  -  Πρόεδρος
ΒΡΕΤΤΑ Στέλλα του Αστερίου                            -  Αντιπρόεδρος
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ Χριστίνα  του Ιωάννη           - Γεν. Γραμματέας
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Παυλίνα του Σωτηρίου           - Ειδ. Γραμματέας
ΠΑΤΡΩΝΙΑ Δέσποινα του Χαράλαμπου             -  Ταμίας
ΠΩΛΕΝΑ-ΛΕΤΣΙΟΥ Μαρκέλα του Πέτρου       - Σύμβουλος
ΜΙΚΡΟΥ-ΜΠΙΝΤΕΡΛΗ Νικολέτα του Μιχαήλ  - Σύμβουλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Παρασκευή του Δημητρίου   - Αναπληρωματικός
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ  Γεώργιος του Ηρακλή           - Αναπληρωματικός

   Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ εκλέχθηκαν:
ΠΑΤΡΩΝΙΑ Δέσποινα του Χαράλαμπου     -Τακτικό μέλος
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ Κων/νιά του Ιωάννη          -Αναπληρωματικό μέλος


   Για την ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ εκλέχθηκαν:
ΜΑΚΑΒΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου    -Τακτικό μέλος
ΒΡΕΤΤΑ Στέλλα του Αστερίου              -Αναπληρωματικό μέλος

    Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας .
                                                                                                                         Ασβεστοχώρι 27-10-2009
                                                                                                                                        Μετά Τιμής

     Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                                                            ΜΑΚΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:

                     
ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ   ΝΕΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ   ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


   Σας  γνωρίζουμε ότι στις 22-12-2010 συνεδρίασε το Δ.Σ. 
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 1ου & 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
με θέμα: «Αντικατάσταση στα Όργανα του Συλλόγου, από τα αναπληρωματικά μέλη, των δύο μελών του, που αποχώρησαν (λόγω μεταγραφής των παιδιών τους στο Δημοτικό Σχολείο)»
 και αφού συνήλθε σε σώμα,  ορίσθηκε η νέα σύσταση των Οργάνων:
   Για το Δ.Σ.:
ΜΑΚΑΒΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου                    -  Πρόεδρος
ΠΩΛΕΝΑ-ΛΕΤΣΙΟΥ Μαρκέλα του Πέτρου         -  Αντιπρόεδρος
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ Χριστίνα  του Ιωάννη             - Γεν. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Παρασκευή του Δημητρίου    - Ειδ. Γραμματέας
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Παυλίνα του Σωτηρίου             -  Ταμίας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ  Γεώργιος του Ηρακλή            - Σύμβουλος
ΜΙΚΡΟΥ-ΜΠΙΝΤΕΡΛΗ Νικολέτα του Μιχαήλ    - Σύμβουλος
                                     ----                                      - Αναπληρωματικός
                                     ----                                      - Αναπληρωματικός
   Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ Κων/νιά του Ιωάννη          -Τακτικό μέλος
                                  ----                                 -Αναπληρωματικό μέλος 
   Για την ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ:
ΜΑΚΑΒΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου            -Τακτικό μέλος
                             ----                                       -Αναπληρωματικό μέλος
   Για την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε Δ.Ο.Υ. και Τράπεζες ορίσθηκε: ο εκάστοτε Ταμίας ο οποίος θα αναπληρούται  από τον εκάστοτε  Πρόεδρο ή τον Ειδικό Γραμματέα.
   Το Δ.Σ. αφού ευχαρίστησε, για την πλούσια συνεισφορά τους, αντικατέστησε τις ΠΑΤΡΩΝΙΑ Δέσποινα του Χαράλαμπου και ΒΡΕΤΤΑ Στέλλα του Αστερίου με τους αναπληρωματικούς ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Παρασκευή , ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ Κων/νιά και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ  Γεώργιο, στα αντίστοιχα Όργανα.         
    Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας .
                                                                                                                             Ασβεστοχώρι 27-12-2010
                                                                                                                                        Μετά Τιμής
     Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:


ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ:


ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Α) 18η ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ (2010):
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23-4-2010
ΛΗΞΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ 25-4-2010 


Β) ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2010
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ: 
ΛΗΞΗ: