Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2012 - ΣΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2012
ΣΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
( ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
- ΕΓΚΩΜΙΑ  )
...απόσπασμα απο το
γνωστότερο μοιρολόϊ ...
( 5 ΦΩΤΟ )
ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ
60. Αι γενεαί πάσαι ύμνον τη ταφή σου προσφέρουσι, Χριστέ μου.
61. Κάθελών του ξύλου ο Αριμαθαίας εν τάφω Σε κηδεύει.
62. Μυροφόροι ήλθον μύρα σοι, Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.
63. Δεύρο πάσα κτίσις, ύμνους εξοδίους προσοίσωμεν τω κτίστη.
64. Ως νεκρόν τον ζώντα συν μυροφόροις πάντες μυρίσωμεν εμφρόνως.
65. Ους έθρεψε το μάννα εκίνησαν την πτέρνα κατά του ευεργέτου.
66. Ους έθρεψε το μάννα φέρουσι τω Σωτήρι χολήν αμά και όξος.
67. Ω της παραφροσύνης και της Χριστοκτονίας της των προφητοκτόνων.
68. Ως άφρων υπηρέτης προδέδωκεν ο μύστης την άβυσσον σοφίας.
69. Τον ρύστην ο πωλήσας αιχμάλωτος κατέστη, ο δόλιος Ιούδας.
70. Ιωσήφ κηδεύει συν τω Νικοδήμω νεκροπρεπώς τον κτίστην.
71. Ύπτιον ορώσα η πάναγνός σε, Λόγε, μητροπρεπώς εθρήνει.
72. Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, που έδυ σου το κάλλος;
73. Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πως πάθος καταδέξω;
74. Ανέκραζεν η κόρη θερμώς δακρυρρούσα, τα σπλάχνα κεντουμένη.
( 5 ΦΩΤΟ )
ΑΠΟ ΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.